Regulamin

Zasady i Warunki korzystania z naszego serwisu określają prawa i obowiązki użytkowników w związku z korzystaniem z naszych usług. Przed skorzystaniem z naszego serwisu, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszych Zasad i Warunków.

  1. 1. Korzystanie z serwisu - Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

  2. 2. Odpowiedzialność Użytkownika - Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści publikowane przez niego w serwisie oraz za ich zgodność z prawem i dobrymi obyczajami.

  3. 3. Zabronione działania - Zabronione jest umieszczanie na serwisie treści o charakterze obraźliwym, nawołującym do nienawiści, naruszających prywatność innych użytkowników.

  4. 4. Ochrona prywatności - Dbamy o prywatność naszych użytkowników i przestrzegamy obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Korzystając z serwisu, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.

  5. 5. Własność intelektualna - Wszystkie prawa do treści publikowanych na serwisie, w tym prawa autorskie, należą do ich właścicieli i są chronione przepisami prawa.

  6. 6. Zmiany w serwisie - Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w serwisie oraz do zawieszenia lub wyłączenia serwisu w dowolnym momencie.

  7. 7. Odpowiedzialność za treści publikowane przez użytkowników - Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników, ani za ich zgodność z prawem.

  8. 8. Reklamacje - W przypadku jakichkolwiek reklamacji lub uwag dotyczących działania serwisu, prosimy o kontakt z nami za pomocą formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej.

  9. 9. Postanowienia końcowe - Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z serwisu będą rozstrzygane przez właściwe sądy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Korzystając z naszego serwisu, użytkownik akceptuje niniejsze Zasady i Warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.